Telemedycyna obejmuje wszystkie usługi medyczne udzielane przy pomocy systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych. Stanowi połączenie informatyzacji, telekomunikacji, medycyny i organizacji. Polega na wykonywaniu badań w jednym miejscu i na dokonywaniu ich opisów, interpretacji w innym, niezależnie od tego, czy miejsca te znajdują się w obrębie jednego budynku, czy różnych budynków, różnych miast czy różnych krajów.

Na początku swojego rozwoju telemedycyna dotyczyła tych dziecin, w których następuje przekazywania jakiegoś sygnału, czyli takich badań jak EKG czy echo serca. Rozwój telemedycyny następował w miarę możliwości technicznych poszczególnych urządzeń diagnostycznych oraz rozwoju rozwiązań telekomunikacyjnych, a kolejnym krokiem była możliwość przesyłania obrazów.

W radiologii wykorzystywane są urządzenia generujące obraz, który jest następnie przekazywany do stacji diagnostycznych do technika. W momencie ucyfrowienia badań, czyli otrzymywania ich wyników w formie pliku komputerowego, pojawiła się możliwość ich przesyłania i oglądania przy pomocy systemów PACS instalowanych na urządzeniach diagnostycznych. Obrazy te są plikami bardzo ciężkimi, dlatego równocześnie powstały systemy ich kompresji. Obecnie istnieje możliwość przesyłania dwóch rodzaje plików – w wersji referencyjnej i diagnostycznej. Pliki w wersji referencyjnej są słabszej jakości, ale są mniejsze, dlatego łatwiej je przesyłać. Plik cięższy czyli diagnostyczny lekarz ściąga w sytuacji, gdy w razie jakichkolwiek wątpliwości potrzebny jest dokładniejszy obraz. Dzięki coraz szybszym łączom telekomunikacyjnym przekazywanie obrazów trwa stosunkowo niedługo. Eliminuje to także konieczność korzystania z drogiej analogowej formy prezentacji danych radiologicznych w postaci filmów.

Z punktu widzenia zarządzających placówkami diagnostycznymi takie rozwiązanie pozwala wygenerować spore oszczędności w krótkiej perspektywie czasu. Dodatkowym argumentem jest stosunkowo niewysoka liczba specjalistów oraz dużo wolniejszy ich przyrost w stosunku do rozwoju technologii informatycznych.
To z kolei powoduje, że coraz więcej szpitali i pracowni diagnostycznych decyduje się na skorzystanie z wyspecjalizowanych centrów opisowych, takich jak MEDflow

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi autorskimi rozwiązaniami, które poprzez swoją funkcjonalność maksymalnie usprawniają proces zdalnych opisów w oparciu o maksymalnie zabezpieczony proces wymiany danych.