Dane / Obrazy radiologiczne pozyskiwane z nowoczesnych urządzeń obrazowych przechowywane są w standardzie opracowanym przez American College of Radiology / National Electrical Manufacturers Association (ACR/NEMA) – DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie). Standard wprowadzono wobec potrzeb ujednolicenia wymiany i interpretacji danych medycznych reprezentujących lub związanych z obrazami diagnostycznymi w medycynie. Oznacza to, że przesyłanie i gromadzenie badań może być realizowane w oparciu o urządzenia i systemy większości producentów zgodnych ze tym standardem – bez utraty jakości.

Nowoczesne pracownie diagnostyczne do gromadzenia badań korzystają z wyspecjalizowanych Systemów Archiwizacji i Transmisji Obrazów PACS, które z jednej strony w wydatny sposób przyczyniają się do lepszego funkcjonowania pracowni, np. poprzez ciągły dostęp do badań, możliwość nagrywania płyt z badaniami i opisem dla pacjentów przy jednoczesnym znacznym obiżeniu kosztów funkcjonowania takiej placówki np. poprzez eliminację standardowych klisz analogowych. System PACS daje także możliwość stosowania rozwiązań teleradiologii (choć nie jest w tym celu niezbędny)

Korzystając ze standardu DICOM należące do różnych producentów systemy PACS mogą komunikować się ze sobą na dwa sposoby:

  • automatycznie – tak, że po zakończeniu badania zostanie ono automatycznie przesłane do zdalnej pracowni opisowej
  • ręcznie – technik po wykonaniu badania wskazuje, które z badań (bądź serii pojedynczego badania) ma zostać wysłane celem opisu zdalnego

To, kiedy zdalna placówka opisze wysłane do niej badanie jest częściowo uwarunkowane posiadanym przez placówkę wysyłającą łączem internetowym. Z naszych doświadczeń wynika, że minimalną prędkością łącza, pozwalającą na sprawne funkcjonowane jest co najmniej 1 Mbit prędkości wysyłania, tzn. uploadu.
W przeliczeniu dla badania MR np. odcinka kręgosłupa LS przesłanie badania zajmie ok 6-7 min, przy założeniu braku kompresji danych. Nie ma zatem technicznie przeszkód w tym, aby badanie zostało opisane przez zewnątrzną jednostkę.

Wychodząc Państwa potrzebom nasza firma opracowała system bezstratnego i bezpiecznego przesyłu danych radiologicznych z wykorzystaniem ich kompresji. To rozwiązanie pozwala jeszcze bardziej skrócić czas przesyłania danych przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jednocześnie nasza firma pomoże Państwu w doborze i konfiguracji najbardziej optymalnego łącza, pozwalającego sprawnie realizować współpracę.