Nadrzędnym celem jest dostarczanie na możliwie najwyższym poziomie zdalnych opisów radiologicznych wszystkich jednostkom wspópracującym z naszą firmą oraz stworzenie jak najbardziej przyjaznych warunków pracy naszemu zespołowi.
Cele te będą realizowane poprzez:

  • stosowanie polityki stałego rozwoju
  • stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zespołu
  • doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków świadczonych usług