Rejestracja:
pn. - pt.: 8:00-20:00
Zadzwoń, postaramy się znaleźć szybszy termin

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 
L 119/40, 41 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDflow sp. z o.o., pod adresem Nowina 9, 60-589 Poznań, dalej „MEDflow”, e-mail: kontakt@medflow.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w MEDflow jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na kontakt nawiązany za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w ramach uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie i nawiązanie komunikacji 
z potencjalnymi lub obecnymi klientami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub w związku z zawarciem stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych przez administratora.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do odniesienia się do kwestii poruszonej za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 10. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
w tym profilowaniu.
 11. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

Rabat 10%

badania rezonansem magnetycznym
głowy lub 1 odc. kręgosłupa w cenie

 585 złotych

* dotyczy wybranych terminów, umówionych bezpośrednio pod numerem:

** rabaty nie łączą się i obowiązują do wyczerpania miejsc